امروز:چهارشنبه 27/01/1393

 

 

نرم افزار آماريminitab

آمار بازديدكنندگان


تعداد بازديد از اين صفحه
 
0

 

"ترويج كيفيت " ارتقاء سطح دانش و بينش صنعت كشور خصوصا شبكه تامين و خدمات مهندسي فعال در صنعت خودرو را در "حوزه كيفيت " در دستور كار داشته و دراين راه مي كوشد تا با همكاري شما كاربران محترم نسبت به اشاعه فرهنگ كيفيت و معرفي مناسب و متناسب مفاهيم ، ابزارها و روش هاي كيفي اقدام نمايد . اميد كه بتواند با ايفاي نقشي موثر ، پاسخگوي نيازها و انتظارات كاربران و طرف هاي ذينفع باشد .

                                              من ا... التوفيق          
                                          " امور تضمين كيفيت"سازه گستر سايپا

                                        

                                                                               

  

ورود به سیستم | مستندات | درباره ما | ترويج كيفييت | راهنما                       
©Copyright 2005                                 
Best viewed in 1024 X 768 resolution with Internet Expolrer 6 OR higher                            
sg@sazehgostar.com                                    

SPC